Övriga projekt

Framstegen inom medicin, bioteknik, datalogi, nanoteknik och artificiell intelligens gör att det går att ersätta förlorade kroppsdelar och kompensera kroppens nedsatta funktioner. Tekniken flyttar in i människokroppen. Handproteser styrs med tankekraft, hörhjälpmedel kopplas till nervsystemet, organ och kroppsdelar kommer kanske kunna odlas i laboratorier.

Men varför vi vill förstärka våra kroppar? Vad är en duglig kropp och vilka etiska frågeställningar väcker forskningen och teknikutvecklingen? I den här boken möts forskare och användare, historia och framtid. Idag kan vi ersätta allt fler av människans arbetsuppgifter med teknik. Robotik, automation och artificiell intelligens har inflytande över tekniken och utför sysslor som förr enbart kunde skötas av människor. Förändrar tekniken vårt sätt att se på oss själva? Och var går gränsen mellan människa och maskin, mellan kropp och teknik?

Format: 18 cm x 23,5 cm. Antal sidor: 172